Pomoc w zakresie:

Trudności szkolnych i wychowawczych

Zaburzeń lękowych i adaptacyjnych

Trudności emocjonalnych

ADHD

Zaburzeń rozwojowych (m.in. Autyzm i Zespół Aspergera)

Oraz inne badania psychologiczne dotyczące:

Diagnozy gotowości szkolnej

Funkcjonowania intelektualnego (IQ)

Określenia cech osobowości

Określenia mocnych i słabych stron

Konsultacje psychologiczne 

Czemu służą?

W czasie konsultacji psychologicznych:

 • Rozpoznajemy naturę problemu – co się dzieje?
 • Poszukujemy przyczyn problemów – skąd to się bierze?
 • Rozważamy możliwe konsekwencje ? co będzie dalej?
 • Opracowujemy strategie pomocy – co i jak można zrobić, oraz jakich efektów można się spodziewać?

Jak przebiegają?

Konsultacje psychologiczne to maksymalnie trzy-cztery spotkania (czas trwania spotkania do 50 minut):

 • Pierwsze spotkanie – to rozmowa tylko z rodzicami na temat problemów dziecka i jego rozwoju oraz na temat oczekiwań wobec psychologa (czasem sama rozmowa z rodzicami wystarczy by pomóc dziecku)

 • Drugie spotkanie – to spotkanie z dzieckiem, prowadzone w formie rozmowy lub zabawy dostosowanej do wieku dziecka. Niekiedy w celu dokładnego poznania trudności potrzebne jest dodatkowe spotkanie z dzieckiem lub rodzicem.

 • Trzecie spotkanie – to sesja poświęcona przedstawieniu Państwu informacji na temat:
  – natury problemów dziecka i konsekwencji, z jakimi mogą dla dziecka z tego wynikać oraz
  – odpowiedniej formy pomocy, rekomendowanej z punktu widzenia współczesnej wiedzy dotyczącej skuteczności różnych interwencji psychologicznych.

 

Psychoterapia indywidualna

Czemu służy?

Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży to cykl spotkań, podczas których terapeuta, stosując wiedzę psychologiczną oraz różnego rodzaju atrakcyjne oraz profesjonalne dla dzieci i młodzieży pomoce terapeutyczne, stara się pomóc Państwu i Państwa dziecku w rozwiązaniu określonego problemu. Redukuje objawy różnych zaburzeń w tym zaburzeń lękowych, adaptacyjnych, emocjonalnych, rozwojowych i innych.

Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży poprzedzona jest konsultacjami psychologicznymi, pozwalającymi na dobór właściwej formy i czasu trwania terapii.

Diagnoza psychologiczna dziecka i ewentualna terapia opiera się na pełnej współpracy między rodzicem a psychologiem dziecięcym. Rodzice otrzymują dodatkowe wsparcie, porady i wskazówki jak rozmawiać ze swoimi dziećmi w trudnych okresach wiekowych (np. bunt 2-latka czy okres dojrzewania)

Ile może trwać?

 • Sesja terapeutyczna trwa do 50 min.

 • Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie o stałej porze.

 

Konsultacje wychowawcze

Czemu służą?

To spotkania, podczas których psycholog stosując współczesną wiedzę psychologiczną może doradzić Państwu optymalny sposób postępowania z dzieckiem w sytuacjach, w których macie Państwo wątpliwości, co do tego, jak postępować lub/i nie rozumiecie zachowania własnego dziecka.

Na konsultacje wychowawcze zapraszam rodziców, którzy:

 • chcą wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie;

 • mają trudności wychowawcze;

 • są zaniepokojeni stanem emocjonalnym lub zachowaniem dziecka;

 • chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko;

 • nie radzą sobie z emocjami swoimi lub dziecka;

 • mają problemy ze stawianiem dziecku granic i wyciąganiu konsekwencji;

 • pragną wspierać rozwój swojego dziecka.

Ile mogą trwać?

Jednorazowe spotkanie trwa do 50 min. Najczęściej wystarczy jedno lub kilka spotkań.