Nazywam się Agnieszka Kochańska. Jestem psychologiem klinicznym dziecka. Pięcioletnie jednolite studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywałam m.in. w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS czy Fundacji Krok po Kroku, gdzie mogłam doskonalić warsztat swoich umiejętności terapeutycznych w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi i adaptacyjnymi, posiadającymi trudności emocjonalne oraz nadpobudliwymi psychoruchowo. Dodatkowo doskonaliłam swoją pracę kliniczną w pracy z dziećmi podczas stażu w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oddział w Warszawie. Swoją wiedzę i umiejętności w obszarze psychoterapii poszerzyłam poprzez kursy dotyczące diagnozy emocjonalnej dzieci i młodzieży.

Obecnie pracuję jako psycholog w przedszkolach w województwie podlaskim oraz posiadam własny gabinet psychologiczny dla dzieci i młodzieży, gdzie prowadzę terapię krótko- i długoterminową oraz konsultacje dla rodziców. Moja praca opiera się o standardy wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.