Nazywam się Agnieszka Kochańska. Jestem psychologiem dziecięcym. Pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia kliniczna dziecka ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywałam m.in. w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS czy Fundacji Krok po Kroku, gdzie mogłam doskonalić warsztat swoich umiejętności terapeutycznych w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi i adaptacyjnymi, posiadającymi trudności emocjonalne oraz nadpobudliwymi psychoruchowo. Dodatkowo doskonaliłam swoją pracę kliniczną w pracy z dziećmi podczas stażu w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oddział w Warszawie. Swoją wiedzę i umiejętności w obszarze psychoterapii poszerzyłam poprzez kursy dotyczące diagnozy emocjonalnej dzieci i młodzieży.

Obecnie udzielam konsultacji psychologicznch w przedszkolach w województwie podlaskim oraz prowadzę własny gabinet psychologiczny dla dzieci i młodzieży. Moja praca opiera się o standardy wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.